Auteursrecht

Helaas is er over het begrip auteursrecht veel verwarring. Om het voor iedereen duidelijk te maken, geven wij hier uitleg over hoe Reclame Noord met het auteursrecht omgaat.

Veel opdrachtgevers denken dat, doordat zij opdracht hebben gegeven en voor de opdracht betaald hebben, het logo of ontwerp hun eigendom is. Dit is echter onjuist. Ook grafische ontwerpen vallen onder het auteursrecht. Deze rechten zijn bij wet geregeld. De opdrachtgever krijgt slechts het gebruiksrecht over het ontwerp. Het auteursrecht blijft bij Reclame Noord.
Auteursrecht ontstaat overigens automatisch en hoeft nergens geregistreerd te worden.

Kijk voor meer informatie over het auteursrecht op www.auteursrecht.nl


Wat betekent dit concreet voor ontwerpen gemaakt door Reclame Noord:

Over alle door Reclame Noord gemaakte en door de opdrachtgever betaalde definitieve ontwerpen verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve gebruikslicentie. Hierin is het volgende geregeld:

  • De opdrachtgever mag niets aan het ontwerp (doen) veranderen of aanpassen.
  • Een door Reclame Noord ontworpen logo of huisstijl mag door de opdrachtgever zelf naar eigen behoefte gebruikt worden.
  • Indien het logo of huisstijl door een derde partij (bijvoorbeeld een beletteraar of webdesigner) gebruikt dient te worden, kan de opdrachtgever het logo in het gewenste bestandsformaat bij Reclame Noord opvragen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
  • Voor elk ontwerp anders dan een logo of huisstijl krijgt de opdrachtgever slechts een eenmalig gebruiksrecht. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: het laten drukken (drukwerk), publiceren (bv. website), etc. Ook als de realisatie door of namens Reclame Noord wordt uitgevoerd valt dit onder het eenmalig gebruiksrecht.
  • Herdruk (of iets soortgelijks) wordt beschouwd als een nieuwe opdracht met een nieuw eenmalig gebruiksrecht.
  • Alle bronbestanden blijven ten alle tijden bij en eigendom van Reclame Noord.
  • Aanpassingen aan de bronbestanden worden uitsluitend door Reclame Noord uitgevoerd.

 

Indien de opdrachtgever meer vrijheid wil over het gebruik van de door Reclame Noord gemaakte ontwerpen, dan kunnen per geval afspraken op maat gemaakt worden over het (deels) afkopen van de auteursrechten.


Alle door Reclame Noord gemaakte proeven, concepten en ontwerpen waarvoor (nog) niet betaald is, blijven ten alle tijden eigendom van Reclame Noord en mogen uiteraard op geen enkele wijze worden gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

Bij overtreding van het auteursrecht en de gebruikslicentie zoals hierboven beschreven is Reclame Noord gerechtigd om een direct opeisbaar bedrag van € 375,- (exclusief BTW) in rekening te brengen, eventueel vermeerderd met een compensatie voor inkomstenderving.